KJERNEBORING

image

Kjerneboring

Kjerneboring, boring med et rørformet bor. Inne i borerøret vil det befinne seg en prøve på materialet det bores i, en kjerneprøve. Metoden brukes mye ved geologiske undersøkelser. Også i petroleumsindustrien brukes kjerneboring i mange brønner (se petroleumsbrønn), men bare i visse interessante intervaller, da metoden er tidkrevende og kostbar.
image
image